Såning med rødt og gult

24 April 2010

Såning med rødt og gult 

Kvalitets arbejde kræver ordentligt grej. Som maskinstation er det vigtigt, at man viser det bedste grej på markedet – derfor køre Rønbjerg Maskinstation ApS med Väderstad Rapid som såmaskine

Maskinfører Thomas Petersen er fast chauffør på Väderstad Rapid såmaskinen

Støvet danser rundt om maskineriet, der arbejder sig gennem den jyske muld med høj fart. I kabinen køre airconditionen og radioen spiller, mens Thomas Petersen styre CaseIH MXM 155 Pro med den 4 meters Väderstad Rapid 400 C Super XL såmaskine, i snorlige spor ned over marken.

Det er ”såtrækket” fra Rønbjerg Maskinstation ApS, syd for Skive, som vi har lagt vejen forbi en travl forårsdag først i april. Maskinfører Thomas Petersen sår denne dag vårbyg, hvor sorten er Quench og udsædsmængden 135 kg/ha.

Præcis såning med høj fart

Med en så-hastighed på 13 km/t er CaseIH MXM 155’eren godt på arbejde, men dette er Väderstad Rapid tilgengæld ikke. ”Det kunne nemt gå meget stærkere” fortæller Thomas ”Her er det traktoren der sætter begrænsningen” Såmaskinen er faktisk bygget til så-hastigheder på over 15 km/t.

Overvågning i kabinen over Väderstad Rapid 400

På computeren fra kabinen kan Thomas overvåge flere områder på såmaskinen. Et af dem er sådybden, hvor et forholdstal vises i displayet - og tallet rykker sig ikke betydeligt, mens maskineriet suser op og ned over stykket.

”Den ligger simpelthen frøene i den rette dybde hele tiden” konstatere Thomas og forsætter, ”Det er faktisk lige meget, om det er let eller svære jord vi sår i – sådybden skal bare indstilles, så sørger Rapid’en for at holde den på det rigtige niveau”
Her er Thomas ude af kabinen for at tjekke sådybden, som gerne skulle ligge på 4 til 5 cm, og som det ses på billedet herunder, så passer dybden.
Sådybden kontrolleres i den nysået jord.

Et af forklaringen til dette, er OffSet ophænget på pakkehjulene bag på Rapid’en. OffSet ophænget på maskinen, betyder, at pakkehjulene bagerst sidder forskudt, dette vises også på illustrationen herunder

OffSet-systemet på Väderstad Rapid
Hvert hjul følger jordens overflade, da hjulene er individuelt monteret på hjulstativet. Dette gør, at jorden pakkes optimalt over hele bredden. Det er vigtigt med en god pakning, da man på den måde beholder frugten i jorden og minimere evt. mangan mangel – samtidigt opretholdes en ensartet dybde på såarbejdet.
Gødningsplacering – madpakken lige ved hånden

Der placeres ydermere 150 kg NS 27-5 gødning pr. ha sammen med vårbyggen, dette sker i en dybde på ca. 7 cm.

Placering af gødning i 2 – 3 centimeters dybde under frøet

Illustrationen herover, fortæller hvordan gødningen bliver placeret. En nøjagtig placering af gødningen gør, at kornet får fuld udnyttelse af næringen. Som det ses på billedet herover, skal gødningen placeres ved siden af og under kornet. Gødningen placeres 2 til 3 cm under udsæden.

Et svensk forsøg (Haby 2006) viser for øvrigt, at det er bedre at lægge gødningen i jorden mellem udsædens rækkerne, end i samme række som kornet. At gødningen ligger mellem rækkerne, gør, at man ikke risikerer brandskader, som kan betyde, at udbyttet falder med 8%. Dette kan ca. omregnes til 600 kg/ha. Derfor giver det på langt sigt, det bedste resultat at holde gødning og frøene adskilt – og dette system benytter Rapid sig naturligvis af, således ”madpakken” til udsæden er lige ved hånden.
Universal maskinstationsmaskine
Thomas fortæller, at det er en utrolig dejlig maskine, at arbejde med i det daglige. ”Indstillingen og indsåningen er let at gå til, og som maskinstation er det vigtigt, at dette ikke tager for lang tid, da der kan skiftes meget rundt med afgrøder der skal sås i løbet af dagen” siger Thomas, der ved hvad han snakker om, da maskinen har sået over 2600 ha.
Såmaskinen er fra 2007, og er således ved sin 4. sæson. Den ene ejer af Rønbjerg Maskinstation, Jens Peter Poulsen fortæller, at maskinen plejer at så 700 ha årligt, men i år har den fået ekstra travlt. ”Med alt det omsåning/plet såning, som følge af den hårde vinter ved landsdelen, så kommer vi op på knap 800 ha tilsåede arealer, bare her i foråret”.
”Väderstad Rapid, er simpelthen også ideel til arbejdet, når der skal sås om/plet sås.  At vi kan nøjes med blot at køre med såskiveskærene i jorden gør, at vi ikke behøver en stor forarbejdning forud for såningen i eksisterende kornmarker. Dette har givet rigtig meget arbejde til maskinstationen, og vi har derfor været nødsaget til at leje endnu en såmaskine ind her i foråret” fortæller Jens Peter.
At den indlejet såmaskine også blev en Väderstad Rapid faldt naturligt for Rønbjerg Maskinstation.
”Det er en rigtig universal maskinstations-maskine” fortæller Jens Peter og forsætter ”Den kan både så i pløjet jord, direkte såning, samt i reduceret jordbehandling med et flot resultat til følge”, og Thomas tilføjer at tankindholdet på 4200 liter gør, at optankning ikke skal ske så ofte.
Rønbjerg Maskinstation ApS har også fået Väderstad maskinen udstyret med frøudstyr, således der kan sås græsfrø til udlæg, og det er også blevet en stadig større opgave for maskinstationen, at så græs i eksisterende græsmarker.
Maskinstation dyrker selv ca. 330 ha jord, og i år er 10 ha blevet sået direkte efter nedfældning af gylle. Der kan følges med i landbruget på Rønbjerg Maskinstation ApS, deres hverdag, samt meget mere på
Et kig ”under” Väderstad Rapid – CrossBoard System
Rapid maskiner leveres med forskellige frontredskaber inden såtudene. Rønbjerg Maskinstation ApS har valgt System CrossBoard. 
Thomas Petersen ved Väderstad Rapid 400 C
Princippet i System CrossBoard forklares nærmere ved illustrationen herunder
Såmaskinen er delt op i tre ”Zoner”, som arbejdet foregår i.
Den 1. zone består af CrossBoard systemet, som er hærdede Crossboardlameller, som kan forsynes med forskellige slidstyrker afhængigt af forudsætningerne. Da Crossboard-lamellerne ikke samler sten op, er systemet velegnet til stenede jorder, og det planere marken effektivt efter pløjning. Den første zone kan selvfølelig indstilles fra førerhuset, så det kan indstilles til forholdene.
I 2. zone kommer såsæden og gødningen i jorden. Skærene skærer jorden i stykker og finfordeler den, samtidigt med at sæden bliver "nedfældet" i en bestemt dybde. Når der er mulighed for at placere gødning, placeres dette med de foreste hold rulleskær. De to næste hold skær "nedfælder" udsæden.
Frøsåningen samtigtig er også en mulighed. Frøerne smides oven på jorden og trykkes derefter af Offset-systemet, dette sikre den bedste og hurtigste fremspring af græsfrøet.
Väderstad maskinen kan således både så korn, placere gødning og udlægge frø - alt sammen i en og samme arbejdsgang!
3. zone bliver efterarbejdet gjort. Hjulene trykker til over sårækkerne, trykker evt. knolde i stykker og presser dem ned i jorden. Udsæden bliver derfor godt pakket i jorden.

NyhedsarkivNyhedsarkiv

Husk at besøge for nyhedsarkiv for nyheder af ældre dato...

Gå til nyhedsarkivet