Såning med He-Va - del 1

19 August 2010

Såning med He-Va Combi Seeder

”Såmaskinen behøver ikke koste den halve million for at lave et godt såbed” – Det er snart så-tid for efterårs afgrøder – går du med tanker om ny såmaskine?

Brdr. Madsen I/S samt Jens Gudike Fly er godt tilfreds med hver deres He-Va Combi-Seeder VB

Nord for Balling by i Salling, på den lerede jord, bor tre brødre med Madsen til efternavn. Per, Boe og Kim Madsen har hver sit landbrug, hvor Per Madsen har 440 søer, Kim Madsen har 4000 slagtesvin, mens Bo Madsen har ren planteavl. Sammen driver de deres 230 ha jord i selskabet Brdr. Madsen I/S, og med pasningsaftaler, kommer de hvert år over knap 280 ha jord.

For snart tre år siden stod deres ældre såsæt for udskiftning, og denne gang faldt valget på et He-Va Combi-Seeder VB på fire meters arbejdsbredde.

”Og det køb har vi bestemt ikke fortrudt” lyder det fra Kim Madsen, Balling.

Præcis såning af frøgræsmarker

”Det er ingen hemmelighed, at det er en prisbilligmaskine” erklære Kim Madsen, og tilføjer, ”Derfor har såmaskinen overrasket os i den positive retning, da vi faktisk kan så utrolig præcis med maskinen".

Kim Madsen viser her, hvordan såvalserne, får frøene med i modsat retning, og opnår derfor den fine udsåsmængde

Brdr. Madsen I/S har nemlig fået et såkaldt overudsåningsudtag monteret på deres såmaskine, således såvalserne kan køre i modsat retning end normalt. På denne måde, kan udsædsmængden komme helt ned på 27 planter pr. m2.

Dette system benytter Brdr. Madsen sig af, ved de 100 ha de har med raps og frøgræs.

”Ved hvidkløver skal der sås 1200 gram ud pr. ha., og dette har He-Va såsættet vist, at den kan gøre med rette” slår Kim Madsen fast. Frøene ligger ydermere i 2 cm dybde, som de helst skal ved frøgræs, for at få spiringen i gang hurtigt

Sprøjtesporsmarkør – en nødvendighed

Sprøjtespormarkørene er til stor hjælp når jordmidlerne skal ud med sprøjten få dage efter såning.

Brdr. Madsen har fået bygget sprøjtesporsmarkør bag på såmaskinen, således det er let at se sprøjtesporene efter såning, når jordmidlerne skal ud med sprøjten få dage efter såningen af raps, samt frøgræs.

”Vi har cirka 100 ha med raps og frøgræs, og senest to dage efter såning skal disse marker helst have DFF jordmiddelet, og det er derfor nødvendigt, at kunne køre præcis i plejesporene” fortæller Kim Madsen og forsætter, ”Desuden køre vi selv al vores gylle ud med slæbeslangebom. Så da vi ikke ejer nogen nedfælder, får markerne gerne gylle efter såningen, og med det tunge gyllevognstræk, er det nødvendigt, at køre i plejesporene og ikke siden af, da afgrøden vil tage skade af dette tunge køretøj.”
Brdr. Madsen I/S gik for øvrigt over til 28 meters plejespor for tre år siden.
Kim Madsen roser også indsåningen af maskinen, som er et hurtigt klaret kapitel. ”Såmaskinen er let at så ind, da såmaskinen selv tæller de antal omgange, som såhjulet skal drejes, for at såmængden passer med den forud bestemt mængde pr. ha.” fortæller Kim Madsen
Såmaskinen kan sås ind på 10. -, 20.-, samt 40. del af en ha. Dette sikre præcis såindstilling – og at maskinen selv tæller omgangene såhjulet køre rundt, er en rigtig god detalje i det daglige.

Trykrullen har hjulpet på maganmangel

Bevæger vi os længere nordøst på fra Balling mod Oddense, bor landmand Jens Gudike Fly, som også er ejer af et He-Va Combi-Seeder VB – en model magen til Brdr. Madsen.

”Jeg så såsættet i aktion hos Brdr. Madsen I/S, inden jeg besluttet mig for selv at købe et magen til” fortæller Jens Gudike Fly, som havde gang i såning af vårbyg, den dag vi lagde vejen forbi.

Jens Gudike Fly i gang med omsåning, foråret 2010

Jens Gudike Fly er netop startede som selvstændig landmand i 2009, og han er derfor blandt den nye generation landmænd på vores egen. Gården, har han overtaget efter hans far, og det er slagtesvinsproduktion med 8000 svin på årsbasis. Til gården hører der 210 ha, som han dyrker sammen med hans onkel Jens Gudike.

Såmaskinen er købt i efteråret 2007, og har sået 558 ha indtil nu, og det er uden at skuffe Jens Gudike Fly.

Se forsættelsen af artiklen HER.

(Grundet tekniske problemer, er vi blevet nødsag til at dele artiklen op, vi beklager)

NyhedsarkivNyhedsarkiv

Husk at besøge for nyhedsarkiv for nyheder af ældre dato...

Gå til nyhedsarkivet