Mægtig trækkraft hos Fam. Kappel, Thy

24 April 2011

Mægtig trækkraft hos Familien Kappel på Thy
Salling-traktor.dk – Nordvestjysk-traktor.dk
På de 900 hektar jord, som familien Kappel dyrker på Thy, er der dette forår sluppet en arbejdsvillig amerikansk Case IH Steiger 450 løs…
Med 500 heste og 4000 Newtonmeter er Case IH Steiger næsten uovervindelig!
På halvøen Boddum på Thy ligger Brunshøjgaard I/S. Det er familien Kappel, som ejer ejendommen, der sammen med tre andre ejendomme udgør et topmoderne landbrug med planteavl, svineproduktion samt biogas som omdrejningspunktet.
Ole og Hanne Kappel startede op i 1972, og i dag er sønnerne Anders og Kristian Kappel også med i bedriften. Det er et omfattende landbrug som årligt omfatter 1700 søer, 50.000 smågrise og 25.000 slagtesvin. Derudover drives der 900 hektar jord og laves 2,3 millioner kilowatt strøm fra egen biogasanlæg.
Familien Kappel fra venstre mod højre: Anders Kappel (30 år), Kristian Kappel (37 år) samt Ole Kappel (68 år)
Opdelingen i dagligdagen er således, at Anders Kappel tager sig af stalden, mens Kristian Kappel står for marken. Sammen med deres far Ole Kappel, ejer de alle tre en lige stor andel af bedriften.
Til dyrkning af de 900 hektar jord, praktiseres der reduceret jordbehandling, hvilket betyder, at det nu er 10 år siden ploven blev solgt. Jordbearbejdningsredskaberne er fra tyske Horsch, og trækkraften leveres fra røde Case IH traktorer.
Tre nye Case IH med Ad-Blue
Til i år har Brunshøjgaard I/S skiftet ud i maskinparken. De har fået leveret en knækstyret Case IH Steiger 450, og senere på året følger en ny Case IH Magnum 340 samt en ny Case IH Puma 230 CVX – alle tre traktorer med Ad-Blue tilsætning. I bytte på disse tre nyheder fra Case IH skal der siges farvel til to Case IH Magnum 310 samt en Case IH CVX 1190.
Desuden har familien Kappel netop fået leveret en Horsch Tiger 5 AS stubharve med en arbejdsbrede på knap 5 meter med en OptiPack DD pakker samt DuoDrill frøudstyr.
Vi var med, da Case IH Steiger skulle starte harvning op med denne nye svære tyske stubharve – i bundstærk stiv blåleret jord vel at mærke.
Kristian Kappel med beviset for den svære lerjord på Thy
 
”Faktisk har vi jord lige fra det lyseste sand til stift blåler, som vi er på i dag” fortæller Kristian Kappel og forsætter ”vi dyrker hvede, byg, rug samt raps, selvom raps har været ude af markplanen i en årrække – vi har simpelthen ikke været gode nok til at komme i dybden til denne afgrøde, men dette prøver vi nu igen” fortæller Kristian med et smil, mens han sætter den røde kæmpe i bevægelse. De knap 500 heste rykker afsted, og til trods for de mange heste, så er man ikke i tvivl om, hvornår Kristian sænker harven i jorden fra højrearmlæn – det kan både hørers og mærkes.
”Det er også en af grundene til at der er investeret i denne store traktor – vores tidligere Magnum 310 var simpelthen ikke stærk nok til at kører med en harve som denne” fortæller Kristian Kappel.
Den Case IH Steiger 450, som familien Kappel kører med nu, er dog ikke deres egen. Den rigtige kommer først senere på året – dette er bare en prototype(demo traktor), som de kører med indtil den endelig ankommer. På den nye Steiger 450, som ankommer til Thy, har familien Kappel valgt affjedret kabine på. Steigerens trækkraft skuffer dog ikke Thyboerne, da den er stærk - rigtig stærk.
”Moderne traktorer er voldsomme” påpeger Ole Kappel, og forsætter ”engang var det mig der skulle lære drengene at kører traktor - i dag er det dem, der skal lære mig at køre” fortæller Ole Kappel med et grin, mens han sidder på førersædet i Steigeren.
Ole Kappel har begivet sig op i den røde kæmpe
Og Steigeren er virkelig enorm - med en længde på 7,6 meter, en højde på 3,95 meter, en vægt op til det tilladte på 22,5 tons og en motor på 12,9 liter som yder 500 hestekræfter – ja så hører den til hos den helt store traktorgruppe. 
Kommer i dybden
”Det er dog også nødvendigt med denne trækkraft, da vi er helt nede og harve i 25 cm’s dybde her” fortæller Kristian Kappel mens Horsch harven arbejder i jorden og støvet danser om Stegieren og harven. Steigeren er faktisk så meget på arbejde, at på et tidspunkt bliver det nødvendigt med en nedgearing – ned af bakke.
 ”Dette skyldes, at vi har haft problemer med græs, da vi har harvet i 8-10 cm de foregående år. Dette gør, at græsset har fået for gode betegnelser, og for at komme dette til livs, er vi nød til at komme lidt længere i dybden” forklare Kristian og forsætter ”Dog er det klart det bedste, at dette bliver gjort om efteråret da det er tilpas tørt på det tidspunkt. Her om foråret kan det lettere blive for vådt, og grunden til at vi derfor gør det dette forår, er faktisk kun for at komme i gang i denne dybde” slår Kristian Kappel fast.
Harven skal desuden bruges til såning af raps og efterafgrøder, da den kan gå helt ned i 30 cm dybde.
Familien Kappel har i år også gang i et par forsøg i marken. Dette drejer sig om hestebønner og kernemajs. ”Vi har forsøgt os med 30 hektar majs i år, vi søger netop nu om byggetilladelse til udvidelse af slagtesvinestalden, og hvis dette lykkes, skal vi op på 100 hektar til næste sæson” fortæller Kristian Kappel.   
Overraskende dieselforbrug
Steigeren har Ad-Blue tilsætning i katalysator ved udstødning for at opfylde de nye miljøvenlige Tier IV motorkrav. Denne tilsætning betyder, at motoren ikke skal genbruge en del af brændstoffet i motoren som tidligere var nødvendigt for at opfylde miljøkravene. Derved kan indsprøjtningstidspunktet sættes i de enkelte stempler 100 procent præcist, og derved opnår man den mest optimale forbrænding.
Dette viser flere målinger også, rent faktisk er tilfældet, ved denne motorteknologi. Til spørgsmål om, hvordan tilsætningsstoffet Ad-Blue påvirker den daglige rytme smågriner den glade Thybo – ”Jamen det skal da bare hældes på – så kører vi derud af igen. Det er bestemt ikke noget vi skal frygte i fremtiden” fortæller Kristian Kappel overbevisende.
Dieselforbruget på Steigeren er i høj grad også overbevisende flot. ”Som vi kan se i AFS-Pro 700 skærmen, bruger vi 57 liter i timen, og vi er over 4,67 hektar i timen. Dette svarer jo til 12,2 liter pr. hektar for harvning i 25 cm’s dybde!” konstatere Kristian Kappel stolt, mens Steigeren tager endnu en vending.
RTK – en vigtig del af hverdagen
Kristian Kappel har regnet ud, at der på de 900 hektar jord, er hele 37,5 hektar med sprøjtespor! ”Pakket jord, som i sprøjtesporene giver cirka det halve i udbytte, og derfor er det vigtig, at den tunge trafik som gyllevognskørsel holdes i de samme spor år efter år, og dette er kun muligt med autostyring” konkludere Kristian Kappel og påpeger, ”hvis nu vi flytter sporene bare lidt hvert år, kan arealet hurtigt vokse til det dobbelt, og derfor er vi nød til at samle den tunge trafik i faste spor hvert år”.
Til at fører denne teori ud i praktisk, investerede Familien Kappel i foråret 2008 i RTK-autostyring fra Case IH med en præcision på 2 cm fra spor til spor og fra år til år. ”Det er klart et system der skal anbefales til alle” slår Kristian Kappel fast, som kan konkludere at man har meget mere overskud i marken til at styre redskabet optimal, når man ikke skal koncentrere sig om retningen. Udover dette spares der også sliddele, kemikalier, brændstof og timeløn til chaufføren, da der køres 100 procent nøjagtigt hele tiden.
Kørsel med RTK – med flot udsigt til Limfjorden og Thyholm i baggrunden
Familien Kappel står for øvrigt selv for gylleudbringningen med egen Samson PG 25 gyllevogn med 24 meters slangebom og 6 meters sortjordsnedfælder. Til næste sæson er der investeret i et SyreN-anlæg til gylleudbringningen.
”Vi regner ikke med, at vi skal op på en bredere arbejdsbrede end 24 meter, simpelthen for at undgå, at vi skal for mange gang op i gennem hvert sprøjtespor” beretter Kristian Kappel.  
Rattet er uberørt når først RTK er slået til
Før sæson 2011 rådede familien Kappel dog kun over ét enkelt RTK-anlæg, som kunne flyttes rundt mellem mejetærsker og traktorer – til sæson 2011 kommer der et sæt mere til, og derved bliver der mulighed for at være mere fleksibel i eksempelvis høsten. Alle traktorer er naturligvis forberedt til RTK anlæg – på nær den ældre Case IH MX 170 som også hersker i maskinhuset.
Axial Flow – 900 hektar med 30 fod
Til høsten 2010 fik Familien Kappel leveret en ny Case IH Axial Flow 9120 mejetærsker og 30 fods 3050 vario skærebord, med RTK-anlæg, kompressoranlæg og tankoverbygning, således maskinen kan have 15.000 liter korn i tanken!
Case IH Axial Flow 9120 med 30 fods skærebord og 15.000 liter korn i tanken
Det er virkelig en mejetærsker med stor kapacitet, men det er skam også nødvendigt hos familien Kappel. ”Vores 900 hektar jord ligger i 120 stykker, så der skal helst ske noget i en fart” beretter Anders Kappel.
Man må sige, at det er ganske imponerende, at der kan høstes et så stort areal i så mange stykker med én enkelt mejetærsker!
Mejetærskeren har desuden et pumpeanlæg til diesel. På denne måde, kan der tankes diesel fra traktorer som kører korn, op i dieseltanken på mejetærskeren, og man spare derfor en udrykning i marken med diesel til mejetærskeren. For som Thyboerne siger - så kommer traktorerne jo hjem med hvert læs korn, og kan derfor nemt tanke op i samme ombæring.
Familien Kappel er over 900 hektar hvert år med denne ene mejetærsker
”En Axial Flow er hammer simpel, og er ekstrem arbejdsvillig – jo mere den får lov at spise, jo bedre går det faktisk” fortæller Kristian og Anders Kappel sammenstemmet. ”Vi, har ligesom traktorerne, altid kørt med Axial Flow mejetærsker – dog har vi også haft et andet grønt mærke inde, dengang Case IH’s største model var en Axial Flow 2388. Den var desværre lidt for lille til os – men nu er vi tilbage hos Case IH igen, og det passer os fortrinligt” slår Kristian Kappel fast.
Faktisk har de mere eller mindre altid kørt med Case IH hos familien Kappel, også på traktorsiden, hvor den første store røde traktor var 1255, og herefter følger traktor topmodellerne over 7200 serien til MX magnum og nu til den nye Magnum 340, som forventes leveret senere i år.
”At der ikke er langt til Nordvestjysk Traktorservice i Hurup, gør også, at det falder os naturligt med Case IH – traktormærkerne i mellem er der såmænd ikke den store forskel på længere, det som betyder noget i dag er service fra forhandleren” slår Kristian Kappel fast.
Fremtidens landbrug
Familien Kappel arbejder ikke kun i planteavl og griseproduktion. De har såmænd også deres egen biogasanlæg. ”Med dette anlæg producerer vi hvert år 2,3 millioner kilowatt strøm, som dels bruges til opvarmning af driftsbygninger og dels sælges til lokal elværk” forklarer Anders Kappel.
Den 500 hestes store MAN motor der driver af den 320 Kilowatt’s generator
Gasproduktion foregår ved at gyllen bliver flyttet i en tank, hvor der er 48 grader, hvorved forrådnelsesprocessen bliver accelereret. For at forstærke processen bliver der tilsat 1 - 4 tons fedt hver dag. Der kommer dagligt 30 tons gylle i tanken. Sidegevinsten af dette er, at lugten hurtigere forsvinder efter udbringningen og gyllen bliver hurtigere optageligt for planten.
De resterende kilowatt, som ikke bruges i egen drift, bliver solgt til lokal elværk.
Der er i alt 10 medarbejder ansat fordelt med 2-3 mand i marken, og 6-7 i stalden. Anders og Kristian priontere at det er svært at klare sig uden dygtige medarbejder i dag - det er en nødvendighed at teamworket fungere i dagligdagen - ellers opnåes de gode resultater ikke.
Uddrag fra maskinlisten 2011
Case IH Steiger 450 m. RTK
Case IH Magnum 310 (Magnum 340 afløser denne i år m. RTK)
Case IH CVX 1190 (Puma 230 CVX afløser denne i år m. RTK)
Case IH MX 170
Case IH Axial Flow 9120 med 30 fods 3050 vario skærebord, 15.000 liters korntank, RTK, kompressoranlæg
Manitou 523 og 735 teleskoplæsser
Horsch Sprinter Co6
Horsch Tarano 8
Horsch Tiger 5 AS
Dammann 6000 liters 24 meters sprøjte
Samson PG 25 gyllevogn
+ diverse vogne og brakpudser. 
Se meget mere på Familien Kappel's spændende hjemmeside: Fam-Kappel.dk
Se filmklip med Case IH Steiger 450 og Horsch på arbejde herunder:
Familien Kappel's nu gamle Magnum 310 med Horsch Tiger AS harve (Harven var en prototype):

NyhedsarkivNyhedsarkiv

Husk at besøge for nyhedsarkiv for nyheder af ældre dato...

Gå til nyhedsarkivet