Finansiering og leasing

Finansiering af landbrugsmaskiner spiller en afgørende rolle i moderne landbrug. Landbrugere står over for en konstant udfordring med at opgradere og vedligeholde deres udstyr for at opnå optimal produktivitet og konkurrenceevne. Denne proces kan dog være økonomisk krævende, og det er her, finansiering kommer ind i billedet som en uvurderlig ressource. Herunder kan du blive klogere på nogle af de ​​finansieringsmuligheder vi kan tilbyde landbrugssektoren og hvordan disse midler kan hjælpe med at drive og udvikle moderne landbrug.

Vi tilbyder blandt andet finansiering af Case IH maskiner igennem CNH Industrial Capital.

 

Case IH

Købekontrakt

En købekontrakt er en juridisk bindende aftale mellem to parter, hvor sælgeren forpligter sig til at overføre ejendomsretten til et aktiv, varer eller tjenesteydelser til køberen i bytte for en aftalt betaling. Købekontrakter er fundamentale i forretningsverdenen og bruges til at formalisere og dokumentere salgstransaktioner.

Nøgleelementer i en købekontrakt inkluderer beskrivelsen af det købte aktiv eller tjenesteydelse, prisen, leveringsbetingelserne, tidspunktet for levering, garantier, ansvarsbegrænsninger og betalingsvilkår. Aftalen skal være i overensstemmelse med gældende lov og reguleringer og signeres af begge parter for at træde i kraft.

Købekontrakter er afgørende for at sikre klarhed og beskyttelse for både sælger og køber i handelstransaktioner. De hjælper med at minimere risikoen for tvister og misforståelser og giver en ramme for at løse eventuelle uenigheder, der måtte opstå i forbindelse med handlen.

Finansiel Leasing

Finansiel leasing er en populær finansieringsmetode, der giver virksomheder mulighed for at erhverve fx landbrugsmaskiner uden at skulle foretage en fuldstændig kapitaludlæg. Dette arrangement fungerer typisk som en form for langvarig lejeaftale, hvor lejeren, også kaldet den finansielle lejer, får næsten alle fordelene og ansvarsområderne ved at eje aktivet i hele leasingperioden.

Her er nogle vigtige aspekter ved finansiel leasing:

Leasingperioden: Finansiel leasing indebærer normalt en længere lejeperiode, ofte dækker det størstedelen af aktivets forventede levetid.

Ejendomsret og ansvar: I en finansiel leasingaftale får lejeren normalt ejendomsretten til aktivet i hele leasingperioden, selvom titlen formelt set kan forblive hos leasingselskabet. Lejeren har også ansvar for vedligeholdelse og forsikring af aktivet.

Afviklingsværdi: En vigtig del i finansiel leasing er fastsættelsen af ​​en restværdi ved leasingaftalens udløb. Denne restværdi repræsenterer den pris, lejeren skal betale for at erhverve aktivet på fuld tid efter leasingperiodens udløb.

Afskrivninger og renter: I en finansiel leasingaftale afskrives aktivet normalt over leasingperioden, og renter pålægges den udestående kapital, hvilket resulterer i faste månedlige betalinger. Disse betalinger består af en kapitalafviklingsdel (reducering af den udestående saldo) og en rentebetalingsdel.

Skattemæssige fordele: Finansiel leasing kan give skattemæssige fordele, da lejeren ofte kan fratrække de månedlige leasingbetalinger som driftsomkostninger. Dette kan hjælpe med at reducere virksomhedens skattepligtige indkomst.

Købsoption: Som nævnt tidligere har lejeren normalt mulighed for at købe aktivet til den forudbestemte restværdi ved leasingaftalens udløb. Dette giver virksomheden mulighed for at bevare aktivet, hvis det stadig er relevant for deres drift.

Risici og fordele: Mens finansiel leasing giver mulighed for brug af aktiver uden store kapitaludlæg, indebærer det også visse forpligtelser og risici for lejeren, især i forhold til vedligeholdelse og den forudbestemte restværdi.

Finansiel leasing er ofte mere egnet til virksomheder, der ønsker at kontrollere og drage fordel af aktivet på lang sigt. Det er vigtigt at forstå de specifikke betingelser i en finansiel leasingaftale, herunder restværdien og betalingsplanen, før man indgår i en sådan aftale.

Operationel leasing

Operationel leasing er en populær metode til erhvervelse af aktiver, hvor en virksomhed lejer aktivet fra et leasingselskab i en aftalt periode, normalt i kortere tid end aktivets forventede levetid. Ejendomsretten til aktivet forbliver hos leasingselskabet.

Nøgletræk ved operationel leasing inkluderer:

Kortere lejeperiode: Operationel leasing indebærer typisk en kortere lejeperiode sammenlignet med finansiel leasing. Denne korte lejeperiode gør det lettere for virksomheder at opdatere og udskifte aktiver i takt med teknologiske fremskridt eller ændrede behov.

Lejebetalinger: Lejebetalinger i en operationel leasingaftale dækker normalt omkostningerne ved brugen af aktivet samt vedligeholdelse og forsikring. Virksomheden betaler normalt en fast månedlig eller årlig lejeafgift.

Ejendomsret og risici: I modsætning til finansiel leasing har lejeren i en operationel leasingaftale normalt ikke ejendomsretten til aktivet. Dette betyder, at virksomheden ikke behøver at afskrive aktivet på sin balance og bærer heller ikke de samme vedligeholdelses- og restværdirisici som i en finansiel leasingaftale.

Fleksibilitet: Operationel leasing giver virksomheder fleksibilitet til at opdatere og tilpasse deres aktivbase uden at binde store kapitalressourcer. Dette er især værdifuldt for virksomheder, der opererer i brancher med hurtig teknologisk udvikling.

Skattemæssige fordele: Lejebetalinger i en operationel leasingaftale kan ofte trækkes fra som driftsomkostninger, hvilket kan give skattemæssige fordele for virksomheden.

Returnering af aktivet: Ved udløbet af operationel leasingaftalen returneres aktivet til leasingselskabet. Virksomheden har ofte mulighed for at forny aftalen, opgradere til nyere udstyr eller købe aktivet til en forudbestemt pris.

Operationel leasing er særlig velegnet til virksomheder, der ønsker adgang til aktiver uden at skulle bekymre sig om ejendomsret, afskrivninger og langsigtede forpligtelser. Det giver dem mulighed for at fokusere på deres kerneforretning, mens de nyder godt af opdateret udstyr og fleksibilitet.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi ser frem til at høre fra dig.

Søren Boel
Søren Boel
Landbrugssælger - Salling
Direkte kontakt +452784 1066
Anders Krarup Pedersen
Anders Krarup Pedersen
Landbrugssælger - Nordvestjysk
Direkte kontakt +452784 1061
Brian Nielsen
Brian Nielsen
Høstmaskiner
Direkte kontakt +456162 6203
Peter F. Nielsen
Peter F. Nielsen
Landbrugssælger/Indehaver
Direkte kontakt +452125 5130

Læs også: